Veiligheidscoördinatie
niveau I & II

Wanneer u bouwt of verbouwt en u twee of meer verschillende aannemers nodig heeft, dan bent u verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen.
Geldende wetgeving

Waarom een veiligheidsoördinator ?

In de eerste plaats om zeker te zijn dat de werken veilig verlopen. Gebeurt er een ongeval en heeft u geen veiligheidscoördinator aangesteld, dan loopt u het risico op zware straffen, als bouwheer bent u ten alle tijde verantwoordelijk voor uw werf.

b-Aware kan die rol opnemen.

b-Aware bezit beide classificaties (niveau A en niveau B) voor het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.

Ontwerp

  • overleg met bouwdirectie ontwerp en met de bouwheer
  • opstellen van veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) alvorens de werken starten
  • openen en opvolgen van coördinatiedagboek en het postinterventiedossier

Uitvoering

  • uitvoeren van werfbezoeken om na te gaan of de werken verlopen volgens het V&G-plan en of de wet op welzijn, de Codex(link) en het ARAB(link) nageleefd worden.
  • overdracht documenten na oplevering